Webbutikk

Vi har laget veldig enkle webbutikker;

Kvalitetsbutikken, som selger produkter beregnet på deg som følger JCMedia, konferanser og Lovsangsradion.
Vi har reklameprodukter og andre typer produkter som du vil intressere deg for.
Målet for denne butikken, er at det må være en spesiel grad av kvalitet.

Sikkerhetssenteret er en butikk for alle. Der selger vi ulike sikkerhetsprodukter. Senere blir det også et informasjonssenter, der alle kan få opplæring i sikkerhet for boliger og bedrifter.
Under HMS, vil vi kunne kurse i Sikkerhet. Dette for alle bedrifter og borettslag.

Disse webutikkene er under oppbygging, men bare bestill varer som ligger inne der.

Gå til «Våre Web-shops».

Dette er bestillingsadressen: bestilling@jhvh.no.