Til Lovsangsradions lyttere!

Vi har en ekstra innsamling for Lovsangsradion, da vi ligger etter i juni og juli. Det har ført til at vi har måttet legge lovsangen «på is». Detr er ikke hva vi ønsker, da det er flere som har blitt avhengig av den tilbedelsen, som Lovsangsradion hjelper lytteren med.

Men da vi skjekket på VIPPS og NORDEA idag, regnet vi ut at vi har kr. 3994,20 på konto. Det betyr at vi har fått inn for juni, og delvis for juli. Vi ligger derfor ikke så langt etter, så om vi får inn litt til, kan vi sette på musikken igjen.

Men vi ligge på forskudd, ikke etterskudd. Mye har kommet inn, og jeg begynner å se lyset i tunnellen igjen!

Tusen takk for gavene, så langt. Litt til, så kommer vi på… 🙂

Róbert Dániel Dévay-Fóris
Ansvarlig redaktør
JCMedia og Lovsangsradion