Frikjent på alle punkter

Fra Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland (www.lhpk.fi) hjemmeside 30/3-2022:

Helsingfors tingsrätt gav 30.3.2022 kl. 13 sitt beslut gällande åtalen (hets mot folkgrupp) mot riksdagsledamot Päivi Räsänen och biskop Juhana Pohjola. De tre domarna gav en enhällig befriande dom och förkastade alla åtalspunkter.

– Tingsrättens beslut var förväntat. Det här är inte en seger endast för oss, utan för yttrande- och religionsfriheten både i Finland och även i vidare mening. I sin strävan till att kriminalisera den kristna sexualundervisningen har åklagarens agerande kastat en rädslans skugga över samhället. Det var viktigt att tingsrätten gav en stark signal för att beskydda våra grundläggande rättigheter som medborgare och som kristna. Det var viktigt att från domstolen få höra att vi inte har gjort oss skyldiga till ett hetsbrott, eftersom vi alltid har tagit avstånd från kränkande tal. Däremot har vi undervisat om äktenskapet i enlighet med den naturliga lagen och Bibeln. Så har vi undervisat och så kommer vi som kyrka alltid att undervisa, både enskilt och offentligt. Samtidigt som jag gläder mig över detta anser jag det problematiskt att tingsrätten i sina motiveringar anser att Päivi Räsänens skrift Till man och kvinna skapade han dem innehåller kränkande tal, även om det inte anses att Räsänen skulle ha kränkt någon i den mening som lagen avser, kommenterar Pohjola strax efter beslutet.

Åklagarens åtal mot Räsänen och Pohjola har behandlats i Helsingfors tingsrätt 24.1. och 14.2.2022. Biskop Pohjola åtalades för att han i egenskap av chefredaktör ansvarade för publicerandet och spridandet av skriften Till man och kvinna skapade han dem, som Räsänen skrivit. Enligt åklagaren skulle häftet vara kränkande mot homosexuella. Åklagaren hade krävt sextio dagsböter åt Pohjola och 10 000 euro i samfundsbot åt Finska Lutherstiftelsen.

Bibelrättegången har fått mycket publicitet både i hemlandet och internationellt. Under hela processens gång har det uttryckts brett stöd för de åtalade både enskilt och offentligt.

– Jag vill tacka alla dem som gett stöd och uppmuntran under den här långa processen. Det har funnits mängder av förebedjare runtom i världen. I grund och botten är det fråga om en andlig strid och om Kristi evangelium, fortsatte Pohjola.

Åklagaren är berättigad att överklaga beslutet och föra ärendet vidare till hovrätten. Tingsrättens beslut har således inte ännu vunnit laga kraft.