THE SEND-møter i Telenor Arena

Jeg ser på meg selv som en karismatiker i det Evangelikale trosretningen. Jeg har vært med i Den norske kirke, Pinsebevegelsen og Trosbevegelsen. (I Norge blir dette ofte regnet inn i det Evangelikale). Jeg hører hjemme i det karismatiske miljøet. Men hvor går min grense?

Nå skal det holdes vekkelsesmøter igjen, endelig, eller… Det er dette at det ikke skal være et «vanlig» vekkelsesmøte, men som Sigmund Ådnøy, skribent i Vårt Land kaller det: «svermeri»; https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2022/05/12/nlm-og-imf-kan-stanse-svermeriet/ Noe jeg er fullstendig enig i! Samtidig handler dette om massepsykose iblandet med New Age! Det klør i øret!
Ellers kommer jeg ikke til å gå inn i alle detaljer, da jeg kommer til å ha en liste med hjemmesider og tjenester nederst, der de tar opp flere av de tema som blir tatt opp her.

Jeg vil at du bruker tid på denne teksten, samt går inn på hjemmesidene og videoene jeg har lenket og lagt ut her.
Da vil du lettere forstå det jeg skriver.

De som sier at dette ikke er sant, har heller ikke undersøkt hvem hovedlederne av THE SEND-bevegelsen er. Det er viktig å vite dette, da dette er svermere og de vil klø deg i øret! Les også: https://www.ankerfeste.net/new-apostolic-reformation/the-send og https://www.dagen.no/meninger/misforstaelser-om-the-send/
Det nevnes noen i lenkene over, men jeg nevner noen andre: Todd White, Heidi Baker og Jonathan & Melissa Helser.

Jeg kan egentlig VELDIG lite om temaene, men nok til at jeg har forstått at noe alvorlig skjer i våre kirker og menigheter!
Derfor vil jeg være med å advare mot THE SEND-møtene.

Hva sammenkopler disse menneskene? Først må vi vite litt om dem:
Todd White er pastor i Lifestyle Christianity og rektor/gründer i Lifestyle Christianity University. Han har selv aldri gått på bibelskole, som jeg kan finne ut av.
Heidi Baker er, sammen med sin ektemann, ledere for Rolland and Heidi Baker Ministries, der hun blant annet har stort arbeide blandt barn i jungelen i Mosambik.
Jonathan & Melissa Helser er lovsangsledere i Bethel Church og gir ut helt egne plater. De har blant annet skrevet flere populære lovsanger, som brukes i kirker og menigheter i Norge og Norden. Noen kjente sanger er: «No longer slaves», «Raise a Hallelujah» og «Reckless Love».

Todd White: https://youtu.be/jnSvOrqb7N8 Video: «Does Todd White Claim to Be Sinless?» og Defecting From Todd White & Lifestyle “Christianity”: http://www.piratechristian.com/fightingforthefaith/2019/5/defecting-from-todd-white-lifestyle-christianity

Heidi Baker: https://thefaithfulchurch.com/2016/06/01/does-heidi-baker-truly-love-jesus-if-she-disobeys-his-commandments/

Jonathan David & Melissa Helser: «Reckless Love» handler om at Jesus ikke tenker på de 99 fårene han uforsvarlig forlater/»driter i» (unnskyld uttrykket), for å redde den ene. (Oxford: Reckless – Uforsvarlig).
Når vi først nevner Helser, må vi nevne Bethel Church i Redding og deres undervisning: https://www.thegospelcoalition.org/article/9-things-you-should-know-about-the-bethel-church-movement/

Jeg har bare tatt med noen få lenker, du kan se på. Men nå må vi prøve å kople disse menneskene sammen: https://www.facebook.com/visjonnorge/photos/neste-fredag-starter-det-til-friends-arena-i-stockholm-kommer-blant-annet-todd-w/10153836180296423/?_rdr
http://www.piratechristian.com/museum-of-idolatry/tag/Bill+Johnson

Vi ser at Sid Roth er en sånn som vi kan si at dette er en som holder kontakten levende med de andre. Eller som man ville si i bank miljøet; «Hvitevasking» (av andres tjenester). Bøker blir solgt i hopetall!
Sid Roth har TV programmet «It’s Supernatural!», der han tar inn mange gjester som forteller dere «opplevelser» med Gud. Problemet er jo at veldig mye av disse «opplevelsene» ikke er bibelske.
http://www.piratechristian.com/messedupchurch/tag/Sid+Roth

En del av disse gjestene er med i en organisasjon kalt NAR (New Apostolic Reformation), også Sid Roth selv er med der. Der også disse som har vært med å starte det opprinnelige The SEND, og er de som har satt standarden for undervisningen og rammene i The SEND bevegelsen.

Den som regnes for gründer eller «leder» for NAR er Dr. C. Peter Wagner. Hans undervisning er grobunnen til NAR.
Wagner døde i 2016 https://www.biblegateway.com/blog/2016/10/died-c-peter-wagner-theologian-bible-teacher-and-church-growth-specialist/

NAR har en søsterorganisasjon i Europa; https://europeanapostolicleaders.eu/ De samarbeider ikke høylytt (nesten så de fornekter samarbeide), men samme grunnsyn har dem. Wagner er også Jan-Aage Torps forbilde. Konferansen Torp hadde 28/4-1.5-2022, var Cindy Jacobs hovedtaler https://europeanapostolicleaders.eu/events/oslo-2022/read1/oslo-2022
Her kan dere også se at Sindy Jacobs er en av «de store» innen NAR. https://narconnections.com/cindy-jacobs-4/. Ja jeg ser at denne hjemmesiden er en slags side som henger ut folk. Men dessverre er det sant, selv om det er litt på kanten å dele denne.
Begge bevegelsene er underordnet Pavestolen i Roma.

The Passion Translation
Samtidig vil The SEND på Telenor ARENA selge og promotere deres nye (NAR) bibeloversettelse; The Passion Translation. Dette er en «Paragraph bibeltolkning», som ikke oversetter, men forklarer det ut ifra sin tolkning av bibelordet. Noen teologer sier den er verre enn Jehovas Vitne sin Paragraph-bibel, selv om de ikke vil regne den som det.
https://youtu.be/7OfUZyCOJi4

Valdres profetien

Massepsykose og New Age i Kirken, er aldri velkommen, i noen sammenheng! Men hvem er derfor koplet til NAR, bevisst eller ubevisst?

Liste over bra lærere, som er dyktig på Bibelen og Guds Ord:

Mike Winger https://biblethinker.org/
Han tar opp emnet i mange tilfeller. Men ikke ofte, som eget tema. Du kan også google: ‘Mike Winger NAR’.

Chris Rosebrough http://www.piratechristian.com/fightingforthefaith/2017/7/is-the-nar-a-cult
Søk gjerne hele hjemmesiden, da han tar opp flere av disse emnene innen NAR og Trosbevegelsen.
Han har humor og sier mye morsomt. Ikke kjedelig, samtidig mye seriøs informasjon.
Han kan være brutal, men vær ikke redd. Han er samtidig imot all form for karismatikk, men er Luthersk Sokneprest i Kongsvinger Church, Oslo i MN, USA http://www.kongsvingerchurch.org/

Steven Kozar https://www.themessedupchurch.com
Mye bra informasjon om og rundt NAR. Litt om The SEND