Verdens sorg over de som er døde

En pandemi. Mange døde…
‘Empty Chairs At Empty Tables’ from ‘Les Miserables’ (Cormac Thompson Cover) Charity single

Guttekoristen Cormac Thompsons diskantframføring av «Empty Chairs at Empty Tables». Denne «Les Mis»-klassikeren er Cormacs nye veldedighetssingel til fordel for «Acting For Others», en veldedighet som gir støtte til teaterarbeidere, spesielt nødvendig etter COVID-nedstengingene.

La kirkene og menighetene bli det stedet man kan få helbredelse. Menge lider, men ennå er det kanskje ikke over. Nye bølger av Covid 19, kan bryte ut, sier ekspertene.

Gråt i Herren nærhet! La Ham ta din smerte…
2. Kor 1:3-7
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst!  4 Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.  5 For likesom vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst.  6 Lider vi vondt, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som hjelper dere til å holde ut de samme lidelser som vi må tåle.  7 Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten.

There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on
Empty chairs at empty tables
Now my friends are dead and gone

Here they talked of revolution
Here it was they lit the flame
Here they sang about tomorrow
And tomorrow never came

From the table in the corner
They could see a world reborn
And they rose with voices ringing
And I can hear them now!

The very words that they had sung
Became their last communion
On this lonely barricade
At dawn

Oh my friends, my friends forgive me
That I live and you are gone
There’s a grief that can’t be spoken
There’s a pain goes on and on

Phantom faces at the window
Phantom shadows on the floor
Empty chairs at empty tables
Where my friends will meet no more

Oh my friends, my friends
Don’t ask me what your sacrifice was for
Empty chairs at empty tables

Where my friends will sing no more

Det er en sorg som ikke kan sis
Det er en smerte som fortsetter og fortsetter
Tomme stoler ved tomme bord
Nå er vennene mine døde og borte

Her snakket de om revolusjon
Her var det de tente flammen
Her sang de om morgendagen
Og morgendagen kom aldri

Fra bordet i hjørnet
De kunne se en verden gjenfødes
Og de reiste seg med stemmer som ringte
Og jeg kan høre dem nå!

Selve ordene som de hadde sunget
Ble deres siste nattverd
På denne ensomme barrikaden
Ved daggry

Å mine venner, vennene mine tilgir meg
At jeg lever og du er borte
Det er en sorg som ikke kan sis
Det er en smerte som fortsetter og fortsetter

Fantomansikter ved vinduet
Fantomskygger på gulvet
Tomme stoler ved tomme bord
Hvor vennene mine ikke vil møtes mer

Å mine venner, mine venner
Ikke spør meg hva ditt offer var for
Tomme stoler ved tomme bord

Hvor vennene mine ikke vil synge mer