AGAPE Radio

Nå har vi begynt å sende prøvesending på AGAPE Radio.
Denne radiostasjonen kommer til å sende mange programmer, prekener og undervisning, hele dagen.

For å komme igang med ordinære sendinger på AGAPE Radio, behøver vi et studio å jobbe i, samt kjøpe mer utstyr. Da kan vi videreutvikle arbeidet JCMedia jobber med. Så kan vi produsere programmer og arbeide mye fortere. Medarbeidere kan komme og gå, for å produsere programmer.
Vi skal bruke samme type streamingprogram som Lovsangsradion.

Om du ønsker å støtte dette gode arbeidet, kan du trykke på Donations i menyfeltet, på høyre side!

Klikk på bildet, for å komme til stasjonen.