Lovsangsradion

Hjerte til Hjerte

Les mer om Lovsangsradion, under Donasjons-blanketten.

ZENO-APP: Last ned appen gratis, til mobilen eller pad’en!
Både App Store og Google Play. Ta bare et bilde:

Eller følg denne lenken: Google Play – Radiolize

The Praise Radio

This radio is an station that will bring you closer to God; Heart to Heart.
More about The Praise Radio below.

Litt om Lovsangsradion

Vi har fått fra Herren å bygge en radiostasjon som vil hjelpe lytteren å komme nærmere Gud. Hjerte til hjerte.
Alle våre prtogrammer vil handle om dette, også undervisningen.
Frelse, disipelskap og det å nærme seg Faderens hjerte; er det grunnleggende for Lovsangsradion. Men vi er ingen menighet.
Kanalen skal ikke prate om politikk eller diskutere lære. Vi vil heller ikke gå inn på saker som har med endetids-diskusjoner å gjøre, eller fortelle deg konspirasjoner.
Når vi ber på sending, skal vi ikke tale i tunger. Selv om vi oppfordrer lytteren til å bruke sine åndelige gaver. Vi er også forsiktig til å kaste ut demoner, noe jeg mener man ikke bør gjøre på en radiostasjon men i bønnerom, når det behøvs.

Programtablå (Gjelder fra 14/3-2022):
10:00 Bønnetid ca. 5 minutter
Bibelord og bønn. En hjelp for deg, til å be
14:00 Bønnetid ca. 5 minutter
Bibelord og bønn. En hjelp for deg, til å be
18:00 Preken/undervisning (mandag til lørdag)
13:00 Preken/undervisning (søndag)
24:00 Nattprogram og rolig lovsang

A little about The Praise Radio

We have received from the Lord to build an radio station that will help the listener to come closer to God. Heart to heart. All our radio-programs will deal with this, also the teaching.
Salvation, discipleship, and approaching the heart of the Father; is the basics of The Praise Radio. But we are no church.
The channel should not talk about politics or discuss doctrine. We’d rather not go into the issues of end-time discussions, or tell you conspiracies.
When we have prayers on the broadcast, we shall not speak in tongues. Although we encourage the listener to use their spiritual gifts. We are also careful to cast out demons, something we think you should not do at a radio station but in the prayer-room, when it’s in needs.

00:00
00:00